İnsan Kaynakları Politikamız ;

  • İşletmelerin belirlediği hedefler doğrultusunda, süreçlerin ekonomik ve verimli düzeyde yürütülmesi için, işin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak,
  • Eğitim ve destek faaliyetlerle personelin yeteneklerini geliştirme imkânı sağlamak,
  • Personelin şirkete bağlılığını arttırmak için gerekli iyileştirmeleri sürekli hale getirmek,
  • Performans değerlendirme sistemiyle başarılı personeli ödüllendirmek, personeli başarıya teşvik etmek,
  • Personele güvenli ve çalışılabilir ortam sağlamak,
  • Personel haklarını korumak, eşit ve adil davranmak,
  • Personel görüş ve önerilerini değerlendirerek, karar verme aşamasında söz sahibi olmalarını sağlamak,