İK Politikamız

  • İşletmelerin belirlediği hedefler doğrultusunda, süreçlerin ekonomik ve verimli düzeyde  yürütülmesi için, işin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak,

  • Eğitim ve destek faaliyetlerle personelin yeteneklerini geliştirme imkânı sağlamak,

  • Personelin şirkete bağlılığını arttırmak için gerekli iyileştirmeleri sürekli hale getirmek,

  • Performans değerlendirme sistemiyle başarılı personeli ödüllendirmek, personeli başarıya  teşvik etmek,

  • Personele güvenli ve çalışılabilir ortam sağlamak,

  • Personel haklarını korumak, eşit ve adil davranmak,

  • Personel görüş ve önerilerini değerlendirerek, karar verme aşamasında söz sahibi olmalarını  sağlamak.

English EN Italian IT Turkish TR