Entegre Hizmetlerimiz

Kalite, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri için Global Gücünüz

Bordrolama, PDKS ve Diğer İK Uygulamaları


*BORDROLARIN YASAL PARAMETRELERDE HAZIRLANMASI
*Zorunlu BES Kesintilerinin Yapılması ve Anlaşmalı BES Firmasına Gönderimi
*İcra Kesintilerinin Bordrolaştırılması ve Tüm İcra Bakiyelerinin Takibi
*Ödeme ve Banka Listelerinin Oluşturulması
*İcmal ve Bordro Özetlerinin Hazırlanması
*Maaş Pusulalarının İşverene Kağıt Ortamında Gönderilmesi
*Bordro Dataların ve Raporların Anlık Paylaşımı
*İşten Ayrılan Çalışanların Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamalarının Yapılması
*Çalışanların Yasal Evraklarının Hazırlanması (İbraname vb.)
*Yıllık İzin Yükü, Kıdem Yükü ve Maliyetlerin Hesaplanması
*Firma Personel Özlük Bilgilerinin Sistemde Takibinin Sağlanması
*SGK ve Diğer Devlet Teşviklerinin İşverene Kazandırılması
*Çalışanın SGK İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirimlerinin Yapılması
*SGK E-Bildirge Hazırlanması
*SGK Raporlarının Sistemden Onaylanması
*İşkur İşgücü Takip Çizelgesinin Hazırlanması
*Kimlik Bildirimlerinin İşverene Gönderilmesi
*İŞ ve SGK HUKUKU ALANINDA FİRMALARA DESTEK VERMEK


İSG Danışmanlık Hizmeti
*Rehberlik ve danışmanlık
*Risk değerlendirmesi ve takip raporları
*Üretim sahası gözetimleri
*İşÃ§ilere yönelik zorunlu eğitimler ve bölüm bazlı bilgilendirme eğitimleri
*İşverenlere ve işveren vekillerine yönelik bilgilendirme eğitimleri
*İlgili birimlerle işbirliği
*Acil Durum Eylem Planı
*Yangın ve tahliye tatbikatları ile eğitimleri
*İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sekreterliği
*Yönetimi bilgilendirme raporları
*Bölüm bazlı kişisel koruyucu donanım ve güvenlik levhaları raporları
*Makina ve tezgahlara yönelik iş güvenliği talimatları
*İş sağlığı ve güvenliği politikası ile iç yönetmelik
*Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
*İş kazası raporları ve istatistikler

EnglishGermanTurkish