Proje Bazlı İşgücü Destek

Kalite, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri için Global Gücünüz

Teknik Personel Desteği

Süreklilik, verimlilik ve çözüm odaklı çalışma açısından doğru personelin önemi büyüktür. Firmamız profesyonel kadrosuyla ihtiyaç duyduğunuz teknik personeli sağlamaktadır.

Proje Bazlı Personel Desteği

Proje bazlı olarak dönemsel ihtiyaç duyulan personelleri, hızlı ve etkin bir şekilde görevlendirmekteyiz.

Bordrolama Uygulamaları

*BORDROLARIN YASAL PARAMETRELERDE HAZIRLANMASI *Zorunlu BES Kesintilerinin Yapılması ve Anlaşmalı BES Firmasına Gönderimi *İcra Kesintilerinin Bordrolaştırılması ve Tüm İcra Bakiyelerinin Takibi *Ödeme ve Banka Listelerinin Oluşturulması *İcmal ve Bordro Özetlerinin Hazırlanması *Maaş Pusulalarının İşverene Kağıt Ortamında Gönderilmesi *Bordro Dataların ve Raporların Anlık Paylaşımı *İşten Ayrılan Çalışanların Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamalarının Yapılması *Çalışanların Yasal Evraklarının Hazırlanması (İbraname vb.) *Yıllık İzin Yükü, Kıdem Yükü ve Maliyetlerin Hesaplanması *Firma Personel Özlük Bilgilerinin Sistemde Takibinin Sağlanması *SGK ve Diğer Devlet Teşviklerinin İşverene Kazandırılması *Çalışanın SGK İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirimlerinin Yapılması *SGK E-Bildirge Hazırlanması *SGK Raporlarının Sistemden Onaylanması *İşkur İşgücü Takip Çizelgesinin Hazırlanması *Kimlik Bildirimlerinin İşverene Gönderilmesi

İSG Danışmanlık Hizmeti

*Rehberlik ve danışmanlık *Risk değerlendirmesi ve takip raporları *Üretim sahası gözetimleri *İşçilere yönelik zorunlu eğitimler ve bölüm bazlı bilgilendirme eğitimleri *İşverenlere ve işveren vekillerine yönelik bilgilendirme eğitimleri *İlgili birimlerle işbirliği *Acil Durum Eylem Planı *Yangın ve tahliye tatbikatları ile eğitimleri

EnglishGermanTurkish