İşgücü Destek

Kalite, İşgücü Destek, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri için Global Gücünüz

Teknik Personel Temini

Süreklilik, verimlilik ve çözüm odaklı çalışma açısından doğru işe doğru personel bulmanın önemi büyüktür. Size en büyük desteği verecek olan firmamız profesyonel kadrosuyla, detaylı inceleme, araştırma ve görüşmelerle ihtiyaç duyduğunuz teknik personel teminini sağlamaktadır.

Proje Bazlı Toplu İşe Alım

Proje bazlı olarak ihtiyaç duyulan personellerin, toplu görüşmelerle hızlı ve etkin bir şekilde işe alınmasını sağlamaktayız.

Mevsimlik ve Dönemsel Personel Temini

İşletmelerin mevsimsel ve dönemsel olarak artan iş yükünün giderilmesi için; işin niteliğine, sürece ve çalışma koşullarına göre personel sirkülasyonunun yüksek olduğu yerlerde işin aksamasını engellemek, personel sayısını ve maliyetleri optimum seviyede tutmak için hizmet sunmaktayız.

Bordrolama Uygulamaları

*BORDROLARIN YASAL PARAMETRELERDE HAZIRLANMASI *Zorunlu BES Kesintilerinin Yapılması ve Anlaşmalı BES Firmasına Gönderimi *İcra Kesintilerinin Bordrolaştırılması ve Tüm İcra Bakiyelerinin Takibi *Ödeme ve Banka Listelerinin Oluşturulması *İcmal ve Bordro Özetlerinin Hazırlanması *Maaş Pusulalarının İşverene Kağıt Ortamında Gönderilmesi *Bordro Dataların ve Raporların Anlık Paylaşımı *İşten Ayrılan Çalışanların Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamalarının Yapılması *Çalışanların Yasal Evraklarının Hazırlanması (İbraname vb.) *Yıllık İzin Yükü, Kıdem Yükü ve Maliyetlerin Hesaplanması *Firma Personel Özlük Bilgilerinin Sistemde Takibinin Sağlanması *SGK ve Diğer Devlet Teşviklerinin İşverene Kazandırılması *Çalışanın SGK İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirimlerinin Yapılması *SGK E-Bildirge Hazırlanması *SGK Raporlarının Sistemden Onaylanması *İşkur İşgücü Takip Çizelgesinin Hazırlanması *Kimlik Bildirimlerinin İşverene Gönderilmesi *İş ve SGK Hukuku Alanında Firmalara Destek Verilmesi

İSG Danışmanlık Hizmeti

*Rehberlik ve danışmanlık *Risk değerlendirmesi ve takip raporları *Üretim sahası gözetimleri *İşçilere yönelik zorunlu eğitimler ve bölüm bazlı bilgilendirme eğitimleri *İşverenlere ve işveren vekillerine yönelik bilgilendirme eğitimleri *İlgili birimlerle işbirliği *Acil Durum Eylem Planı *Yangın ve tahliye tatbikatları ile eğitimleri

*İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sekreterliği *Yönetimi bilgilendirme raporları *Bölüm bazlı kişisel koruyucu donanım ve güvenlik levhaları raporları *Makina ve tezgahlara yönelik iş güvenliği talimatları *İş sağlığı ve güvenliği politikası ile iş yönetmelik *Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması *İş kazası raporları ve istatistikler

EnglishGermanTurkish