İSG Danışmanlık Hizmeti

Kalite, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri için Global Gücünüz

İSG Danışmanlık Hizmeti


*Rehberlik ve danışmanlık
*Risk değerlendirmesi ve takip raporları
*Üretim sahası gözetimleri
*İşçilere yönelik zorunlu eğitimler ve bölüm bazlı bilgilendirme eğitimleri
*İşverenlere ve işveren vekillerine yönelik bilgilendirme eğitimleri
*İlgili birimlerle işbirliği
*Acil Durum Eylem Planı
*Yangın ve tahliye tatbikatları ile eğitimleri
*İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sekreterliği
*Yönetimi bilgilendirme raporları
*Bölüm bazlı kişisel koruyucu donanım ve güvenlik levhaları raporları
*Makina ve tezgahlara yönelik iş güvenliği talimatları
*İş sağlığı ve güvenliği politikası ile iş yönetmelik
*Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
*İş kazası raporları ve istatistikler

EnglishGermanTurkish