KOBİ’lere Yönelik Yönetim ve Eğitim Danışmanlığı

Kalite, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri için Global Gücünüz

  • Mevcut Durum Analizi & Gelişim Önerileri

  • Yeniden Yapılanma ve Organizasyon

  • Üretim Yönetimi Danışmanlığı

  • Yurtiçi ve Yurtdışı Satınalma Hizmetleri Desteği

  • Maliyet Düşürme Çalışmaları

  • Şirket Stratejisi Oluşturma & Stratejik Yönetim

  • Yönetsel Yeteneklerin Geliştirimesi

  • Üretim Modeli Kurgulama

EnglishGermanTurkish